White Hawks News · All Teams Schedule: Week of Nov 09 – Nov 15


Nov
09

Freshman Football C-Squad vs. Glencoe-Silver Lake High School

Glencoe-Silver Lake
5:00 pm | Mound Westonka High School

Nov
09

Junior Varsity Football vs. St. Anthony Village High School

St. Anthony Village
5:00 pm | Mound Westonka High School

Nov
09

Girls Varsity Hockey vs. Unknown

Hockey Event
7:00 pm | Mound Westonka High School

Nov
10

Varsity Volleyball at Jordan High School

Jordan
7:00 pm | Jordan High School

Nov
12

Freshman Football C-Squad vs. Glencoe-Silver Lake High School

Glencoe-Silver Lake
4:15 pm | Mound Westonka High School

Nov
12

Varsity Football vs. Bloomington Kennedy

Bloomington Kennedy
7:00 pm | Mound Westonka High School

Nov
12

Varsity Volleyball vs. Jordan High School

Jordan
7:00 pm | Mound Westonka High School

Nov
13

Junior Varsity Football vs. Bloomington Kennedy

Bloomington Kennedy
5:00 pm | Mound Westonka High School