Girls Varsity Hockey · Girls Hockey Section Finals – 2.13.2020